รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

M4-2564-NongphaiSchool.pdf

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

M1-2564-NongphaiSchool.pdf

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวและมอบตัว

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4