ข้อมูล GPA (สำหรับนักเรียนประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน)
[เฉพาะ @nongphai.ac.th ถึงจะสามารถดูได้]

1_GPA-M.3-2565-เรียงตามห้อง-Edit.pdf
2_GPA-M.3-2565-คณิตศาสตร์พื้นฐาน-edit.pdf
3_GPA-M.3-2565-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-Edit.pdf
4_GPA-M.3-2565-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน-edit.pdf
5_GPA-M.3-2565-วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน)-Edit.pdf
6_GPA-M.3-2565-ภาษาไทยพื้นฐาน-Edit.pdf
7_GPA-M.3-2565-สังคมศึกษาฯพื้นฐาน-Edit.pdf
8_GPA-M.3-2565-ภาษาจีน-Edit.pdf

เปิดรับสมัคร วันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2566

วิธีการสมัคร

  • สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทุกคน

  • คลิกปุ่ม ห้องของตนเอง เข้าระบบด้วยอีเมลของนักเรียน

  • เข้าทำฟอร์มการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565

  • นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควตา ให้เลือกแผนการเรียน 2 แผน

  • นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เลือกการสมัครเข้าโครงการ SMET Classroom

  • นักเรียนที่ไม่มีความประสงค์ที่จะสมัครเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควตา ให้เลือกเหตุผลที่ไม่สมัครเรียนต่อ