ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ มีสิทธิ์สอบ ม1.pdf
รายชื่อ-ม-1-2566-ในเขตพื้นที่บริการ-จัดห้องสอบ01-12.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ มีสิทธิ์สอบ ม4.pdf
รายชื่อ-ม-4-2566-จัดห้องสอบ01-09.pdf