ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศมอบตัวโรงเรียนหนองไผ่ ม4 ทั่วไป.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ มอบตัวโรงเรียนหนองไผ่ ม1 -2566+รายชื่อ.pdf
ประกาศรายชื่อมอบตัว ม4 ปี 2566.pdf
M4-รายชื่อ.pdf
ประกาศรายชื่อมอบตัว ม1 ปี 2566.pdf
M1-รายชื่อ.pdf
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ มีสิทธิ์สอบ ม1.pdf
รายชื่อ-ม-1-2566-ในเขตพื้นที่บริการ-จัดห้องสอบ01-12.pdf
รายชื่อ-ม-1-2566-ทั่วไป-จัดห้องสอบ13-17.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ มีสิทธิ์สอบ ม4.pdf
รายชื่อ-ม-4-2566-จัดห้องสอบ01-09.pdf