ข้อมูล GPA (สำหรับนักเรียนประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน)
[เฉพาะ @nongphai.ac.th ถึงจะสามารถดูได้]

1_GPA-M.3-2565-เรียงตามห้อง-Edit.pdf
2_GPA-M.3-2565-คณิตศาสตร์พื้นฐาน-edit.pdf
3_GPA-M.3-2565-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน-Edit.pdf
4_GPA-M.3-2565-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน-edit.pdf
5_GPA-M.3-2565-วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน)-Edit.pdf
6_GPA-M.3-2565-ภาษาไทยพื้นฐาน-Edit.pdf
7_GPA-M.3-2565-สังคมศึกษาฯพื้นฐาน-Edit.pdf
8_GPA-M.3-2565-ภาษาจีน-Edit.pdf

เปิดรับสมัคร วันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2566

วิธีการสมัคร