ข้อมูล GPA (สำหรับนักเรียนประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน)
[เฉพาะ @nongphai.ac.th ถึงจะสามารถดูได้]

1_GPA-M3-2566-เรียงตามห้อง.pdf
2_GPA-M3-2566-คณิตศาสตร์พื้นฐาน.pdf
3_GPA-M3-2566-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน.pdf
4_GPA-M3-2566-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน.pdf
5_GPA-M3-2566-ออกแบบและเทคโนโลยี วิทยการคำนวณ.pdf
6_GPA-M3-2566-ภาษาไทยพื้นฐาน.pdf
7_GPA-M3-2566-สังคมศึกษาพื้นฐาน.pdf
8_GPA-M3-2566-ภาษาจีน.pdf

เปิดรับสมัคร วันที่ 18-23 มกราคม พ.ศ. 2567

วิธีการสมัคร