เปิดรับสมัคร
(วันที่ 18-23 มกราคม พ.ศ. 2567)

การประกาศผล
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การรายงานตัว
(วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567)